Qoola Qvinnor blue logo 2

Numera hälsopartner AB

Details

NUMERA´s målsättning är att vara en samarbetspartner som på ett kostnadseffektivt sätt organiserar och levererar tjänster som ger våra kunder en hög avkastning i form av ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.

NUMERA vill vara en primär drivkraft i den processen. Vi vill inspirera människor att bejaka sin hälsa och aktivera sig utifrån sina personliga behov och förutsättningar.

NUMERA vänder sig till de arbetsgivare som insett sambandet mellan medarbetarens hälsa och företagets lönsamhet. Att satsa på hälsofrämjande insatser gynnar såväl individen som företaget. Personalens välbefinnande är inte endast den enskildes ansvar, utan hela organisationens, genom en bra strategi är vi på NUMERA övertygade om att återbärningen kommer i form av ökad lönsamhet för företaget.

Marie Larsson
marie@nu-mera.se

Key Info

Features

Location:


Kontakt

Siv Thuresdotter
grundare/vd
Qoola Qvinnor Business  - affärsnätverk i Sverige och Spanien
Firma Qoola Qvinnor Business/godkänd för F-skatt
tel: 0702-919648
siv@qoolaqvinnor.se
Göteborg, Sverige

Qoola Qvinnor Business är ett av Sveriges största affärsnätverk, vi samverkar via digitala mötesplatser och event. Möt oss på sociala webben: