Qoola Qvinnor blue logo 2

Padme AB

Details

Tidigt i januari 2015 grundade jag, Ursula Hass, Padme AB där vi erbjuder en rad tjänster inom ledarskap, strategiska relationer och förändringsprocesser. Det kan handla om att under en tidsperiod fylla ett ledarbehov i din organisation, att stödja ett förändringsarbete som är viktigt för er framgång, eller att bygga upp relationer med andra sektorer i samhället (universitet/högskola, näringsliv eller offentlig verksamhet).

Jag har 20 års erfarenhet av ledaruppdrag, både på ledningsnivå, mellanchefsnivå och i styrelser/ kommittéer. Olika typer av organisationer leds på olika sätt, vilket jag också har stor erfarenhet av genom mitt engagemang i både universitetssektorn, ideella föreningar och i näringslivet. Givetvis spelar branch, verksamhetsinriktning och antalet anställda/ föreningsmedlemmar stor roll för hur ett framgångsrikt ledarskap ser ut.


Ursula Hass
Padme AB

Ursula Hass
ursula.hass@padme-ab.se
0708 600 611

Key Info

Features

Location:


Kontakt

Siv Thuresdotter
grundare/vd
Qoola Qvinnor Business  - affärsnätverk i Sverige och Spanien
Firma Qoola Qvinnor Business/godkänd för F-skatt
tel: 0702-919648
siv@qoolaqvinnor.se
Göteborg, Sverige

Qoola Qvinnor Business är ett av Sveriges största affärsnätverk, vi samverkar via digitala mötesplatser och event. Möt oss på sociala webben: